Štefan Roskoványi


Akademický maliar a umelec Štefan Roskoványi sa narodil 4.decembra 1946 v Košiciach. Už ako dieťa veľmi veľa kreslil. Keď mal sedem rokov zomiera mu matka a o tri roky neskôr  aj otec. Vyrastal u príbuzných. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove. Maturoval na maďarskom gymnáziu.
Nástup akademického maliara Štefana Roskoványiho do výtvarného diania Slovenska bol prudký, spontánny, s vyhraneným maliarskym prejavom. Už v prvopočiatkoch bolo jasné, že do výtvarného života nielen východoslovenského dejepisu maliarstva sa zapísal maliar, ktorý má svojský náhľad na život okolo nás. Štefan Roskoványi patrí ku generačnej vrstve výtvarných umelcov, ktorí do výtvarného diania vstupujú v druhej polovici 70. rokov a ich umelecké snaženie je obsahovo orientované predovšetkým na súčasnosť, na aktuálne, odvážne a nesentimentálne vyjadrenie charakteru a impulzu doby, v ktorej žijú a na formovaní ktorej sa podieľajú. Nadviazal na tradície moderny 20. rokov, ktorej umelci si všímali život ľudí na predmestí. Sociálne aspekty predmestia sa priamo dotkli života a tvorby umelca.

Štefan Roskoványi , ABSTRAKT
Štefan Roskoványi , ABSTRAKT

Štefan Roskoványi sa narodil 4.decembra 1946 v Košiciach. Už ako dieťa veľa kreslil. Keď mal sedem rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr aj otec. Od svojich siedmych rokov sa zo svojím bratom Tomášom už nestretol, v roku 1969 emigroval do Južnej Afriky. Vyrastal u príbuzných. Cez prázdniny chodieval k tetám do Terne pri Prešove. Tam kreslil technické modely rôznych lietadiel, ktoré potom z kamarátmi vyhotovoval. Technické kreslenie u neho postupne vyprchával, ale kreslil čoraz viac. Keď jeho strýko sa odsťahoval do Poľska ostal sám. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove, neskôr v polepšovni.,, Pohadzovali si ma ako horúci gaštan“ ..spomínal maliar. Vyučil sa za opravára chladničiek, ale túto prácu robiť nevedel. V roku 1966 korešpondenčnou formou odmaturoval na maďarskom gymnáziu. Pracoval aj ako fotograf. V rokoch 1966–1971 vystriedal viacero zamestnaní. Pracoval ako drevorubač, robil v miestnom záhradníctve, na lekárskej fakulte, na bitúnku, popri práci súčastne maľoval.
V roku 1971 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Základné školenia mu dávali profesori Ľ. Čemický a J. Želibský. Vedomosti z ískané v ateliéri J. Želibského boli Š. Roskoványimu odrazovým mostíkom v jeho vlastnej tvorbe. Tu začal formovať a brúsiť svoj maliarsky štýl, expresívnu farebnosť, zmysel
pre vyváženú kompozíciu, ako aj citlivý prístup ku zobrazovanej krajinárskej a spoločenskej realite.
Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1976 začal pedagogicky pôsobiť na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyučoval figurálne kreslenie a návrhové kreslenie. Od roku 1984, pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňuje na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí. ( 1984-Maďarsko,198–Česká republika, 1989-Kuba, 1996-Košice, 1998-Istambul, 2000-Paríž, 2002–Taliansko, 2003-Taliansko). O svojom živote a tvorbe maliar hovoril: „ Maľovať – to jediné, čo viem robiť. Každý deň niečo maľujem. A či môj život bude naplnený maľbou, to ukáže čas.“ Svoje námety čerpal zo života. V Košiciach mali pre Štefana Roskoványiho, po pri architektúre, najväčší vplyv ľudia.
Vo svojej tvorbe nadväzuje na tradície košického výtvarného okruhu, na progresívne aspekty domácej tvorby. „ Za prvé zážitky vďačím košickým maliarom. Aj keby som nemal rád, aj tak by som mohol povedať, že tu tvorili maliari európskej úrovne.“
Tento výrazný posun v maliarskom diele Štefana Roskoványiho treba chápať ako perspektívu novej etapy založenej na princípoch abstraktnej maľby. Na svojej poslednej výstave Štefan Roskovanyi povedal: ,, mám na stene stodvadsať obrazov, môj život. Všetko príde znova. Budem pracovať. Tu sa nič nekončí. Kruh sa uzavrie iba smrťou…..“ Maliarska cesta Štefan Roskoványi sa ukončila smrťou 11.11.2002 v Košiciach. Sám maliar raz povedal: „ Tragédii už bolo dosť. Neplačme! Radšej sa smejme! Život je len bláznivý karneval, ktorého účastníci sa tvária, akoby čas skladania masiek nikdy nemal prísť. Autor : Mgr. Roskoványiová Zuzana
Zdroj oficiálna FB fan page akad. maliar Štefan Roskoványi    

   Výnimočná farebnosť unikátne diela umelca rozmer – séria malieb

ŠTEFAN ROSKOVÁNYI
Scroll to Top