Juraj Collinasy na výstave

Juraj Collinásy 1907 – 1963 … farebným štetcom …

Základom výstavy je 150 výtvarných diel pocházajúcich zväčša zo súkromných zbierok Košičanov,  autorova umelecká fotografická tvorba z  rokov 1929-1935 ( 33 fotografií ) a zbierkové predmety – výtvarné diela VSM, získané memorabílie, plagáty, katalógy výstav a pod…

Košický maliar Juraj Collinásy patrí spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia.  Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara Vincenca Beneša. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny,  často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality. K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením. Juraj Collinásy, ako jeden z popredných umelcov východoslovenského regiónu 20. storočia, presahuje svojou tvorbou lokálny rámec a zaraďuje sa do plejády významných predstaviteľov moderného slovenského umenia.

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Clubom milovníkov umenia Košíc pripravuje vo svojich výstavných sieňach Historickej budovy na Námestí Maratónu mieru 2., na 110. výročie narodenia Juraja Collinásyho medailónovú výstavu s názvom Juraj Collinásy 1907 – 1963 … farebným štetcom …, ktorá bude pokračovaním cyklu výstav VSM a  CMUK, prezentujúcich dielo košických výtvarníkov, v koncepcii predchádzajúcich výstav (L. Csordák, … z tieňa do svetla – 2014, A. Jasusch … magické kúzlo farby – 2015).

Základom výstavy budú opäť diela zapožičané zo súkromných zbierok Košičanov, doplnené o zbierkové predmety – výtvarné diela VSM, získané memorabílie, plagáty, katalógy výstav a pod.

Výber obrazov z výstavy JURAJ COLLINASY , ktoré zaujali najviac