Juraj Collinásy

Košický maliar Juraj Collinásy patrí spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia. Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach pripravila výstavu pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia. V komornom výbere viac než 50 diel zo zbierok Východoslovenskej galérie, viacerých súkromných majiteľov a autorovej rodiny sleduje maliarovu tvorbu od roku 1940 až po rok 1963, kedy autor po ťažkej chorobe predčasne zomrel vo veku 56 rokov. Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara Vincenca Beneša. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny,  často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality. K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením.

Juraj Collinásy, ako jeden z popredných umelcov východoslovenského regiónu 20. storočia, presahuje svojou tvorbou lokálny rámec a zaraďuje sa do plejády významných predstaviteľov moderného slovenského umenia.

                  Diela v ponuke :