Ľudovít Csordák

Ľudovít Csordák

 Zdroj : wikipedia.org

Ľudovít Csordák sa narodil 28.februára 1864 v Košicíach, do rodiny krajčíra Jana Csordáka. Pochádzal zo štyroch detí a jeho rodičia sa bojovali s  nedostatkom financií Študoval na gymnáziu v Košiciach, v roku 1882 sa odstahoval s rodičmi do  Budapešti a následne začal v roku 1883 študovať na škole pre profesorov kreslenia ale štúdium prerušil. Za podpory baróniek Melczerových, ktoré mu pomáhali pri speňažovaní jeho obrazov, študoval v rokoch 1883-1889 v Mníchove a v rokoch 1889-1895 v Prahe o prof. J. Mařáka na AVU, kde získal štipendium a vystavoval na tamojších umeleckých výstavách v r. 1887, 1892,1894-1895. V r. 1896 sa prvýkrát prezentoval na oficiálnej výstave v Budapešti. Po ukončení štúdia sa bezúspešne pokúšal založiť maliarsku školu v Košiciach, preto sa usadil ako domáci učiteľ kreslenia v Slanci, kde získal aj námety pre vlastnú tvorbu. V r. 1909-1919, spolupracoval s Emilom Halászom-Hradilom. Po zriadení spoločného ateliéru v bašte na Zbrojničnej ulici v r. 1909 sa presťahoval do Košíc. Za života mal jedinú individuálnu výstavu v r. 1934. Bol nielen rodákom z Košíc, ale prežil v Košiciach väčšinu svojho tvorivého života a celé jeho umenie bolo poznačené intímnym vzťahom k rodnému mestu a jeho širšiemu okoliu. V roku 1908 sa Csordák natrvalo presťahoval do Košíc. V roku 1929 sa v Prahe konala výstava Julius Mařák a jeho žiaci. Tá zviditeľnila Csordákovo dielo a doslala sa mu zaslúženého uznania. Na sklonku života sa maliar venoval výchove mladých maliarov v súkromnej výtvarnej škole. Medzi jeho žiakmi boli napr. Josef Ilečko, Václav Beneš a Karel Luňáček. V roku 1934 zdržiaval niekoľko týždňov vo Vysokých Tatrách. Dňa 28. júna 1937 Ľudovít Csordák po krátkej chorobe v Košiciach zomrel.

                  Diela v ponuke :

Ľudovít Csordák

  Ľudovít Csordák ulička

Ľudovít Csordák

Ľudovít Csordák