Košický maliar Štefan Roskoványi

Košický maliar Štefan Roskoványi

Košický maliar Štefan Roskoványi