Collinásy Juraj, V lese

Collinásy Juraj, V lese, olej na plátne, 50×40 cm, 1955

Dátum narodenia: 29.6.1907
Miesto narodenia: Szerencs (Maďarsko)

podpis juraj collinasy
podpis juraj collinasy

Košický maliar Juraj Collinásy patril spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia. Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara V.  Beneša. PODPIS COLLINASY 55

Obraz juraj collinasy na predaj
Obraz juraj collinasy na predaj

Juraj Collinásy sa narodil 29. júna 1907 v Szerencsi, zomrel 22. novembra 1963 v Košiciach. V r. 1924-27 študoval na prípravnej večernej výtvarnej škole E. Króna v Košiciach; v r. 1927-29 počas základnej vojenskej služby súkromne u V. Beneša v Prahe. Začal ako fotograf-amatér, popri tom sústavne kreslil. Venoval sa portrétom, žánrovej maľbe, krajinkám, kde využíval efektné použitie farieb s dekoratívnym nádychom. V r. 1933-34 bol odmenený bronzovou medailou na International Kerstsalon Iris v Antverpách. Vystavoval v Košiciach (1949), Bratislave (1950, 1958), Kežmarku (1957), Bardejove, Prešove (1979). Literatúra: Váross M: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945, Bratislava 1960, Saučin L: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938, Košice 1960. Zdroj foto.: mineralyahorninykvetnicepripoprade.blogspot.com

Juraj collinasy
Juraj collinasy

   Unikátna anomália na zadnej strane obrazu je ďalšie dielo autora TETA GIZELA PORTRÉT

zadna strana OBRAZU JURAJ COLLINASY
zadna strana OBRAZU JURAJ COLLINASY

 

 

Scroll to Top