Novinky

Investície aj radosť. Umelci a ich diela si hodnotu udržia a zveľaďujú ju…

Investovať do umenia je výhodné, ale je potrebné sa dobre orientovať. Musíte si vybrať vec, ktorá má skutočnú hodnotu… nie je možné si vybrať autora podľa mena , a investovať do ľubovoľného obrazu, každý autor mal rôzne obdobia, lepšie horšie a vrcholové, Dielo od toho istého autora môže mať diametrálne odlišnú cenu. Základ vášho potešenia by mal byť že sa vám dielo umelca páči.   Zhodnotenie závisí aj od aktuálnej situácie na trhu s umením a tiež od ekonomickej situácie. Niekedy aj nálady v rámci spoločnosti.

Celosvetovo je obchodovanie s umením v podstate jedno z dlhodobo najstabilnejších. Je netradičné svojou hodnotou  a krásou , nezískavate len papier získavate umenie – odkaz – hodnotu.  keďže takmer každé dielo je jedinečné. Na začiatku by ste si mali premyslieť, či budete zberateľom alebo investorom. Investori kupujú výtvarné diela, aby ich neskôr so ziskom predali. Zberatelia sa zas snažia vytvoriť zaujímavú zbierku obrazov na dlhé roky a málokedy ju predajú. „Iste, je lepšie, ak sa investor do umenia v ňom aj vyzná, avšak zberateľstvo je skôr dlhá cesta, než rýchly cieľ,“

Scroll to Top